Thái Bình

Điện – Điện tử – Điện lạnh

Mạng lưới

Liên kết với các nhà máy lớn tại Việt Nam cũng như quốc tế

Chứng nhận quốc tế

Đạt chứng nhận bởi các tổ chức uy tín như ISO

Công nghệ

Công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng và giảm tiêu thụ điện năng của sản phẩm

Ngành hàng
Các ngành hàng khác
Liên hệ