Thái Bình

HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
MỞ RỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM
NHÀ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU

Lợi ích hợp tác

Thị trường có sẵn

Cách nhanh nhất để tiếp cận được với hơn 2000 cửa hàng bán sỉ – lẻ.

Chuyên gia thương mại

Đồng hành cải tiến sản phẩm theo hướng quốc tế hóa.

Tối ưu chi phí

Tiết kiệm ngân sách phát triển thị trường và marketing.

Thanh toán minh bạch

Đảm bảo nhanh chóng và an toàn, giảm rủi ro khi thanh toán

Mở rộng mạng lưới

Hợp tác với Thái Bình tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm tại các hội chợ lớn tại thị trường Mỹ Latinh và Caribe.

Liên hệ