Thái Bình

Mỹ phẩm – Dược phẩm

banner-detail
Hợp tác chặt chẽ

Liên kết với các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam để phân phối sản phẩm sang thị trường Mỹ Latinh và Caribe

Tùy chỉnh theo thị trường

Kết hợp với các nhà máy để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc tính của từng thị trường

Ngành hàng
Các ngành hàng khác
Liên hệ