Thái Bình

Sản xuất hàng tiêu dùng

Dự án sản xuất khăn giấy

Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024, dự án tiềm năng này sẽ đem lại công suất hàng năm lên đến 45.000 tấn bao gồm giấy cuộn Jumbo roll, Giấy vệ sinh, Giấy lụa rút, khăn Napkin.

Năm đầu tư: TBU Đi vào hoạt động: TBU

Tổng diện tích

15 ha

Công suất hàng năm

45,000 tấn

Định hướng Sản phẩm

Giấy cuộn Jumbo roll, Giấy vệ sinh, Giấy lụa rút, khăn Napkin.

Thị trường xuất khẩu

Các nước Mỹ Latinh và Caribê

Khám phá thêm các dự án khác
Liên hệ