Thái Bình

Sản xuất hàng tiêu dùng

Dự án sản xuất tã lót,
băng vệ sinh

Đây là dự án sản xuất đầu tiên của Việt Nam đầu tư tại Cuba, đưa Thái Bình trở thành tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực hợp tác kinh tế song phương giữa 2 nước.

Năm đầu tư: 2016 Đi vào hoạt động: 2019

Tổng diện tích

1 ha

Năng lực sản xuất hàng năm

240 triệu

Định hướng sản phẩm

Năm 2023, chúng tôi sẽ ra mắt một loạt sản phẩm vệ sinh thiết yếu mới bao gồm cả khăn ướt loại nhỏ, tã người già và băng vệ sinh.

Thị trường xuất khẩu
Các thị trường tiêu thụ hiện tại

Mexico

Cuba

Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu

Guatemala

Republica Dominicana

Ecuador

Salvador

Nicaragua

Venezuela

Khám phá thêm các dự án khác
Liên hệ