Thái Bình

Sản xuất hàng tiêu dùng

Sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa lỏng

Dự án được liên doanh bởi công ty Industrias NEXUS S.A và Tập đoàn Thái Bình có công suất sản xuất 70.000 tấn bột giặt và 20.000 tấn nước tẩy rửa hàng năm.

Năm đầu tư: 2018 Đi vào hoạt động: 04/2023.

Sản lượng chất tẩy rửa lỏng hằng năm

20,000 tấn

Sản lượng bột giặt hằng năm

70,000 tấn

Tổng diện tích

3ha

Định hướng Sản phẩm

Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm về Chất tẩy rửa lỏng

Thị trường xuất khẩu
Thị trường tiêu thụ hiện tại

Cuba

Định hướng xuất khẩu

Vùng Ca-ri-bê

Nam Mỹ Latinh

Khám phá thêm các dự án khác
Liên hệ